Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att ögondropparna Azarga ska ingå i högkostnadsskyddet

Azarga ögondroppar för behandling av glaukom, grön starr, ingår från och med den 3 februari 2009 i högkostnadsskyddet. Kostnaden för behandling med läkemedlet är densamma eller lägre än den för befintliga och likvärdiga produkter.

Glaukom är en sjukdom som i längden kan leda till blindhet. I Sverige lider cirka 100 000 personer av sjukdomen.

Behandling av sjukdomen går ut på att sänka trycket i ögat till exempel med läkemedel eller operation. Azarga är ett kombinationsläkemedel som är tänkt för de patienter där behandling med enbart ett läkemedel inte ger tillräcklig effekt och där man behöver en kombination av två olika substanser.

Vid en jämförelse med de ingående enskilda substanserna och kombinationspreparat, har behandlingskostnaden för Azarga visat sig vara densamma eller lägre.

Vi bedömer att Azarga ger bättre effekt än behandling med de enskilda substanserna var för sig.

Med bakgrund av ovanstående beslutar vi att Azarga ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
10 februari 2009