TLV logotyp
TLV logotyp

Vi beslutar att Xarelto mot blodpropp ska ingå i högkostnadsskyddet

Xarelto innehåller substansen rivaroxaban och har jämförts med det lågmolekylära heparinet enoxaparin. TLV har bedömt att Xarelto är kostnadseffektivt. Det är något dyrare än enoxaparin men ger bättre effekt och kan tas som tablett istället för att injiceras.

TLV har beslutat att Xarelto ska subventioneras. Läkemedlet tas som tablett mot venös tromboembolism, blodpropp, och är avsett för patienter som opererar in höft- och knäprotes. Beslutet gäller sedan den 4 februari 2009.

En blodpropp, venös tromboembolism, VTE, gör det svårare för blodet att passera genom blodkärlet och kan ge stora medicinska konsekvenser. Proppen kan växa, vandra vidare i kroppens blodkärl och fastna i till exempel lungan och orsaka skada där.

Risken är hög att drabbas av blodpropp efter ett stort kirurgiskt ingrepp som att operera in en höft- eller knäprotes. Det är därför viktigt att behandla dessa patienter förebyggande mot blodpropp.

Publicerad 17 februari 2009

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter