TLV logotyp
TLV logotyp

Vi beslutar att subventionera Neurobloc mot cervikal dystoni

Ofrivilliga ryckningar och muskelkramper i nacke och hals är symtom som sjukdomen cervikal dystoni medför.Sjukdomen orsakar obehag och smärtor, den kan också upplevas som socialt handikappande. Neurobloc ger patienter som utvecklat resistens mot likartade preparat ett nytt behandlingsalternativ.
Beslutet gäller från och med den 4 februari 2009.

Publicerad 18 februari 2009