Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Osvaren ska ingå i högkostnadsskyddet

Osvaren som används vid behandling av njursvikt ingår från och med den 4 mars 2009 i högkostnadsskyddet. Kostnaden för behandling med Osvaren är lägre än den för likvärdiga produkter.

Osvaren används för att behandla personer med kronisk njursvikt som går på dialys och har för höga halter av fosfat i blodet. För höga fosfathalter är en av de vanligaste orsakerna till att personer med njursvikt avlider i hjärt- och kärlsjukdomar.

Det finns sedan tidigare flera olika typer av fosfatsänkare i högkostnadsskyddet. Osvaren kombinerar kalcium och magnesium vilket minskar upptaget av både fosfat och kalcium. Det finns även subventionerade fosfatsänkare som inte innehåller kalcium, men dessa är betydligt dyrare.

Vi bedömer att behandling med Osvaren är kostnadseffektivt då det kostar mindre än de fosfatsänkande läkemedel som inte innehåller kalcium.

Vi beslutar med bakgrund av ovanstående att Osvaren ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
4 mars 2009