Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Ratiograstim ska ingå i högkostnadsskyddet

Ratiograstim som bland annat används för att öka antalet vita blodkroppar vid kemoterapi ingår i högkostnadsskyddet från och med den 2 april 2009. Kostnaden för läkemedlet är lägre än för likvärdiga produkter.

Ratiograstim innehåller fligrastim som stimulerar produktionen av vita blodkroppar. Vita blodkroppar är viktiga för immunförsvaret och hjälper kroppen att bekämpa infektioner.

När antalet vita blodkroppar i kroppen sjunker kallas tillståndet neutropeni. Ratiograstim ökar antalet vita blodkroppar och används för behandling av neutropeni.

I högkostnadsskyddet ingår sedan tidigare läkemedlet Neupogen som också innehåller fligrastim. En jämförelse mellan Ratiograstim och Neupogen visar att de båda läkemedlen har samma effekt när det gäller att öka antalet vita blodkroppar.

Priset för Ratiograstim är lägre än den för Neupogen.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Ratiograstim ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
20 april 2009