Logotype. Gå till startsidan

Vi beslutar att Xamiol ska ingå i högkostnadsskyddet

Gelen Xamiol för behandling av psoriasis i hårbotten ingår från och med den 8 maj 2009 i högkostnadsskyddet.

Psoriasis är en obotlig hudsjukdom som även kan drabba lederna. I Sverige har cirka 250 000 - 300 000 personer någon form av psoriasis. Sjukdomen varierar i svårighetsgrad. Psoriasis i hårbotten ger ofta besvär med klåda.

Psoriasis går inte att bota men det finns många behandlingar som kan lindra. Xamiol gel är en ny form av Daivobet salva. Salvan Daivobet ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för behandling av psoriasis på huden.

Vi bedömer att kostnaden för Xamiol i form av gel är lägre än den för jämförbara produkter inom högkostnadsskyddet.

Vi beviljar mot bakgrund av ovanstående Xamiol subvention. Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet från och med den 8 maj 2009.

Sidinformation


Publicerad
11 maj 2009