TLV logotyp

Särläkemedlet Diacomit ingår i högkostnadsskyddet

Diacomit som är avsett för behandling av allvarlig myoklon epilepsi i barndomen ingår från och med den 27 maj 2009 i högkostnadsskyddet som särläkemedel.

Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar får högst förekomma hos 5 av 10 000 personer inom EU.

Allvarlig myoklon epilepsi i barndomen (SMEI) är en svår och ovanlig sjukdom. De som lider av sjukdomen får från tidigt ålder svåra epileptiska anfall och sjukdomen kan leda till kognitiv nedsättning.

Diacomit ska användas som tilläggsbehandling till klobazam och valproat vid SMEI. Det finns inga andra läkemedel inom högkostnadsskyddet för tilläggsbehandling vid SMEI.

Vi beslutar att Diacomit ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet har fattats med villkoret att företaget som står bakom produkten senast den 31 december 2011 redovisar resultatet av en studie som ska utföras på begäran av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA, samt analyserar hur detta påverkar läkemedlets kostnadseffektivitet.

Publicerad 12 juni 2009

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV