Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Särläkemedlet Diacomit ingår i högkostnadsskyddet

Diacomit som är avsett för behandling av allvarlig myoklon epilepsi i barndomen ingår från och med den 27 maj 2009 i högkostnadsskyddet som särläkemedel.

Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar får högst förekomma hos 5 av 10 000 personer inom EU.

Allvarlig myoklon epilepsi i barndomen (SMEI) är en svår och ovanlig sjukdom. De som lider av sjukdomen får från tidigt ålder svåra epileptiska anfall och sjukdomen kan leda till kognitiv nedsättning.

Diacomit ska användas som tilläggsbehandling till klobazam och valproat vid SMEI. Det finns inga andra läkemedel inom högkostnadsskyddet för tilläggsbehandling vid SMEI.

Vi beslutar att Diacomit ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet har fattats med villkoret att företaget som står bakom produkten senast den 31 december 2011 redovisar resultatet av en studie som ska utföras på begäran av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA, samt analyserar hur detta påverkar läkemedlets kostnadseffektivitet.

Sidinformation


Publicerad
12 juni 2009