Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Velaglucerase alfa ingår i högkostnadsskyddet som licensläkemedel

Velaglucerase alfa mot Gauchers sjukdom ingår i högkostnadsskyddet som licensläkemedel från och med den 19 december 2009.

Gauchers sjukdom är en ovanlig och allvarlig ärftlig sjukdom som beror på brist på ett enzym. Det finns olika varianter av sjukdomen. Hos de som har Gauchers sjukdom typ 1 drabbas framförallt mjälte, lever, benmärg och skelett.

Enzymersättningsterapi är en metod som behandlar Gauchers sjukdom typ 1. I högkostnadsskyddet ingår redan ett läkemedel för enzymersättningsterapi, Cerezyme, med det aktiva ämnet imiglukeras. Företaget som står bakom Cerezyme har inte klarat efterfrågan på läkemedlet eftersom tillverkningen av läkemedlet tillfälligt avbrutits.

Velaglucerase alfa är ett läkemedel för enzymersättningsterapi som är under utveckling. Priset för Velaglucerase alfa är samma som för imiglukeras.

Eftersom det redan ingår ett motsvarande läkemedel till samma pris i högkostnadsskyddet beslutar vi att bevilja subvention för Velaglucerase alfa som licensläkemedel. Det innebär att om en patient ska få läkemedlet måste först Läkemedelsverket bevilja ett särskilt tillstånd, så kallad licens.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2009