Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

En ny form av Taxotere ingår i högkostnadsskyddet

En ny variant av Taxotere mot cancer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 mars 2010. Läkemedlet ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet men i annan beredningsform.

Taxotere används mot olika typer av cancer. Patienten får med hjälp av dropp Taxotere under en timme var tredje vecka.

Läkemedlet ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet i form av koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning i styrkorna 20mg/0,5 ml och 80mg/2ml. Den nya varianten av Taxotere är koncentrat till infusionsvätska i styrkorna 20mg/1ml och 80mg/4ml.

De olika formerna av Taxotere har samma medicinska effekt och kostnad. Den nya formen förenklar hantering av läkemedlet och ger en ökad säkerhet.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att den nya formen av Taxotere ska beviljas subvention och ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
20 april 2010