TLV logotyp

Renvela ingår i högkostnadsskyddet

Renvela ingår i högkostnadsskyddet från och med den 7 maj 2010. Kostnaden för Renvela är densamma som för det mest relevanta jämförelsealternativet.

Renvela behandlar hyperfosfatemi. Hyperfosfatemi är en vanlig komplikation vid hemo- eller peritonealdialys. Det är även en vanlig komplikation hos de som lider av svår njursjukdom och som inte får dialys.

Renvela ska ersätta Renagel som för närvarande ingår i högkostnadsskyddet. Renvela och Renagel innehåller samma verksamma ämne, sevelamer, men i form av olika salt.

Vi bedömer att effekt och biverkningsprofil är likvärdiga för Renvela och Renagel. Det ansökta priset är detsamma.

Vi beslutar att Renvela ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Publicerad 12 maj 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV