Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Renvela ingår i högkostnadsskyddet

Renvela ingår i högkostnadsskyddet från och med den 7 maj 2010. Kostnaden för Renvela är densamma som för det mest relevanta jämförelsealternativet.

Renvela behandlar hyperfosfatemi. Hyperfosfatemi är en vanlig komplikation vid hemo- eller peritonealdialys. Det är även en vanlig komplikation hos de som lider av svår njursjukdom och som inte får dialys.

Renvela ska ersätta Renagel som för närvarande ingår i högkostnadsskyddet. Renvela och Renagel innehåller samma verksamma ämne, sevelamer, men i form av olika salt.

Vi bedömer att effekt och biverkningsprofil är likvärdiga för Renvela och Renagel. Det ansökta priset är detsamma.

Vi beslutar att Renvela ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
12 maj 2010