Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Berinert ska ingå i högkostnadsskyddet

Berinert för behandling av Hereditärt angioödem, HAE, ingår från och med den 2 april 2009 i högkostnadsskyddet med ett uppföljningsvillkor.

HAE är en är en ovanlig och ärftlig sjukdom som i perioder ger anfall av svullnader i olika delar av kroppen. Anfallen varierar i svårighetsgrad. Vissa är mycket smärtsamma och leder till sjukhusvistelse. I undantagsfall uppkommer svullnaden i luftvägarna, vilket är ett livshotande tillstånd. Behandling med Berinert har god effekt på medelsvåra och svåra anfall av svullnader.

Berinert ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet för enskilda patienter som licensläkemedel. Läkemedlet används framförallt vid akut behandling av svåra anfall, en användning som framstår som kostnadseffektiv. Underhållsbehandling med Berinert förekommer också men den typen av användning är inte godkänd av Läkemedelsverket och sannolikt inte kostnadseffektiv.

Vi beslutar att Berinert ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av HAE. Beslutet har fattats med villkoret att företaget som står bakom produkten senast den 31 augusti 2010 redovisar för TLV hur Berinert används inom högkostnadsskyddet.

Förlängd tid för uppföljningsvillkor

I juni 2010 beslutade vi att förlänga tiden för uppföljningsvillkoret för Berinert till den 31 augusti 2011.

Sidinformation


Publicerad
7 juni 2010