Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vantas mot avancerad prostatacancer i högkostnadsskyddet

Vantas är ett implantant som sätts in under huden på överarmens insida för palliativ behandling av avancerad prostatacancer. Implantatet frisätter hormonet histrelin under tolv månader. Hormonet stryper kroppens tillförsel av testosteron som tumören i prostatakörteln är beroende av för att kunna växa.

Vantas är en gonadotropinfrisättande hormonanalog (GnRH-analog). Den medicinska effekten av Vantas jämfört med andra GnRH-analoger är likvärdig. Behandlingskostnaden är dock lägre. Det beror dels på att läkemedelkostnaden är lägre, dels på att patienten endast behöver uppsöka vården en gång per år för att få ett implantat insatt.

Den lägre kostnaden för Vantas gäller enbart om patienterna behandlas i minst 10,4 månader med varje insatt implantat. Därför är det viktigt att förskrivningen av Vantas följs upp för att se om Vantas används på ett kostnadseffektivt sätt.

Med anledning av detta ingår Vantas i högkostnadsskyddet med följande uppföljningsvillkor:

Företaget ska komma in med en uppföljning av användningen av Vantas i klinisk praxis. Uppföljningen ska innehålla uppgift om behandlingstid för varje patient.

Uppföljningen ska redovisas till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket senast den 1 juli 2013.

Sidinformation


Publicerad
7 juli 2010