TLV logotyp
TLV logotyp

Afinitor mot njurcellscancer ingår i högkostnadsskyddet

Afinitor mot njurcellscancer ingår i högkostnadsskyddet från den 8 september 2010. Vi bedömer att kostnaden för läkemedlet är rimlig med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad.

Afinitor används för att behandla njurcellscancer. Njurcellscancer är en svår sjukdom med otydliga symptom vilket leder till att diagnosen ofta ställs när cancern redan har spridit sig. Det är den sjätte vanligaste cancerformen som leder till döden.

Afinitor ska användas till patienter som inte fått tillräcklig effekt av de läkemedel som används som första behandling. Det är visat att Afinitor förlänger tiden tills patientens sjukdom förvärras jämfört med enbart palliativ behandling. Vi bedömer att kostnaden för Afinitor är rimlig med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad.

Med bakgrund av ovanstående beslutar vi att Afinitor ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 8 september 2010.

Publicerad 17 september 2010