Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nplate ingår i högkostnadsskyddet

Särläkemedlet Nplate ingår från och med och med den 5 oktober 2010 i högkostnadsskyddet. Nplate används för att behandla kronisk idiopatisk trombocytopen purpura, ITP som är en svår och ovanlig sjukdom. Vi bedömer att kostnaden för läkemedlet är rimlig med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad.

Nplate är ett särläkemedel vilket betyder att det används mot en mycket sällsynt och allvarlig sjukdom. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar får högst förekomma hos 5 av 10 000 personer inom EU.

Nplate används för att behandla vuxna som lider av kronisk ITP. ITP är en svår sjukdom där kroppens eget immunsystem förstör de egna blodplättarna. Det i sin tur kan leda till allvarliga blödningar och i värsta fall döden. Nplate hjälper till att stimulera bildandet av nya blodplättar och kan därmed förhindra att blödningar uppstår.

Nplate ges till vuxna som lider av kronisk ITP och som opererat bort mjälten och där annan behandling inte är tillräckligt effektiv. Det kan även användas för att behandla dem som lider av sjukdomen och som inte kan opereras.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Nplate ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 5 oktober 2010.

Sidinformation


Publicerad
1 november 2010