Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Alacare ingår i högkostnadsskyddet

Alacare för behandling av aktinisk keratos ingår i högkostnadsskyddet från den 15 oktober 2010. Vi bedömer att kostnaden för läkemedlet är densamma som för jämförbara produkter.

Alacare är ett medicinskt plåster som används för att behandla lindriga former av aktinisk keratos. Aktinisk keratos är en sjukdom som ger hudförändringar. Det finns flera alternativ för att behandla hudförändringarna och ett av dem är fototerapi, vilket innebär lokal läkemedelsbehandling i kombination med belysning med ett speciellt ljus.

Alacare används vid fototerapi och kostnaden för att behandla med Alacare är densamma som för jämförbara produkter inom högkostnadsskyddet.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Alacare ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 15 oktober 2010.

Sidinformation


Publicerad
19 november 2010