TLV logotyp

Votrient ingår i högkostnadsskyddet

Votrient ingår i högkostnadsskyddet från och med den 11 december 2010. Läkemedlet används för att behandla njurcellscancer.

Njurcellscancer är en svår sjukdom. Det är den sjätte vanligaste cancerformen som leder till döden. Det finns ett behov av fler behandlingsalternativ mot denna sjukdom.

Votrient är ytterligare ett behandlingsalternativ för denna sjukdom. Kostnaden för läkemedlet är lägre än för befintliga behandlingsalternativ.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Votrient ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 11 december 2010.

Publicerad 03 januari 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV