Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Votrient ingår i högkostnadsskyddet

Votrient ingår i högkostnadsskyddet från och med den 11 december 2010. Läkemedlet används för att behandla njurcellscancer.

Njurcellscancer är en svår sjukdom. Det är den sjätte vanligaste cancerformen som leder till döden. Det finns ett behov av fler behandlingsalternativ mot denna sjukdom.

Votrient är ytterligare ett behandlingsalternativ för denna sjukdom. Kostnaden för läkemedlet är lägre än för befintliga behandlingsalternativ.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Votrient ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 11 december 2010.

Sidinformation


Publicerad
3 januari 2011