Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nivestim ingår i högkostnadsskyddet

Nivestim ingår från och med den 3 november 2010 i högkostnadsskyddet. Läkemedlet hjälper kroppen att producera vita blodkroppar.

Nivestim är ett så kallat biosimilar. Det innebär att läkemedlet har likvärdig effekt och en aktivitet som är jämförbar med ett annat biologiskt läkemedel. Vi bedömer att Nivestim har samma effekt och säkerhet som Neupogen. Båda dessa läkemedel innehåller ämnet filgrastim.

Filgrastim får benmärgen att producera fler vita blodkroppar. Vita blodkroppar hjälper till att bekämpa bakteriella infektioner.

Kostnaden för Nivestim är lägre än för Neupogen och andra jämförbara läkemedel som redan finns inom högkostnadsskyddet.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Nivestim ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 3 november 2010.

Sidinformation


Publicerad
14 februari 2011