TLV logotyp

Revolade ingår i högkostnadsskyddet

Revolade, ett särläkemedel för behandling av kronisk refraktär immunologisk trombocytopen purpura, ITP, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 maj 2011.

Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar förekommer hos högst fem av 10 000 personer inom EU.

Revolade kan användas för att behandla vuxna som har kronisk refraktär immunologisk trombocytopen purpura, ITP. ITP är en sjukdom där kroppens eget immunsystem förstör blodplättarna. Vid allvarlig sjukdom kan detta leda till blödningar och i värsta fall döden. Revolade hjälper till att stimulera bildandet av nya blodplättar och kan därmed minska förekomsten av blödningar.

Revolade ges till patienter som lider av kronisk ITP och som opererat bort mjälten och där annan behandling inte är tillräckligt effektiv. Det kan även användas för att behandla dem som lider av sjukdomen och som inte kan opereras.

Sedan tidigare finns ett annat särläkemedel, Nplate, mot ITP inom högkostnadsskyddet. Till skillnad mot Nplate kan patienten ta Revolade som tablett via munnen. Kostnaden för behandling med Revolade är inte högre än kostnaden för behandling med Nplate.

Mot denna bakgrund beslutar vi att särläkemedlet Revolade ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 3 maj 2011.

Publicerad 13 maj 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV