Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Revolade ingår i högkostnadsskyddet

Revolade, ett särläkemedel för behandling av kronisk refraktär immunologisk trombocytopen purpura, ITP, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 maj 2011.

Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar förekommer hos högst fem av 10 000 personer inom EU.

Revolade kan användas för att behandla vuxna som har kronisk refraktär immunologisk trombocytopen purpura, ITP. ITP är en sjukdom där kroppens eget immunsystem förstör blodplättarna. Vid allvarlig sjukdom kan detta leda till blödningar och i värsta fall döden. Revolade hjälper till att stimulera bildandet av nya blodplättar och kan därmed minska förekomsten av blödningar.

Revolade ges till patienter som lider av kronisk ITP och som opererat bort mjälten och där annan behandling inte är tillräckligt effektiv. Det kan även användas för att behandla dem som lider av sjukdomen och som inte kan opereras.

Sedan tidigare finns ett annat särläkemedel, Nplate, mot ITP inom högkostnadsskyddet. Till skillnad mot Nplate kan patienten ta Revolade som tablett via munnen. Kostnaden för behandling med Revolade är inte högre än kostnaden för behandling med Nplate.

Mot denna bakgrund beslutar vi att särläkemedlet Revolade ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 3 maj 2011.

Sidinformation


Publicerad
13 maj 2011
Till toppen