TLV logotyp

Ceplene ingår i högkostnadsskyddet

Ceplene, ett särläkemedel för behandling av cancersjukdomen akut myeloid leukemi, AML, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 maj 2011.

Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar får högst förekomma hos 5 av 10 000 personer inom EU.

Ceplene är ett särläkemedel som kan användas vid behandling av vuxna som har akut myeloid leukemi, AML. Ceplene används av patienter som är i en symtomfri period efter den första behandlingsgenomgången. AML är en cancerform som angriper de vita blodkropparna. Sjukdomen har en hög svårighetsgrad. Det finns ingen annan behandling som har visat att den förlänger tiden fram till ett återfall av AML, förutom benmärgstransplantation som inte är ett alternativ för alla patienter.

Mot bakgrund av att sjukdomen har hög svårighetsgrad och att vi bedömer läkemedlet som kostnadseffektivt beslutar vi att särläkemedlet Ceplene ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 3 maj 2011.

Ceplene ska användas tillsammans med interleukin-2.

Publicerad 07 juni 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV