Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ceplene ingår i högkostnadsskyddet

Ceplene, ett särläkemedel för behandling av cancersjukdomen akut myeloid leukemi, AML, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 3 maj 2011.

Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar får högst förekomma hos 5 av 10 000 personer inom EU.

Ceplene är ett särläkemedel som kan användas vid behandling av vuxna som har akut myeloid leukemi, AML. Ceplene används av patienter som är i en symtomfri period efter den första behandlingsgenomgången. AML är en cancerform som angriper de vita blodkropparna. Sjukdomen har en hög svårighetsgrad. Det finns ingen annan behandling som har visat att den förlänger tiden fram till ett återfall av AML, förutom benmärgstransplantation som inte är ett alternativ för alla patienter.

Mot bakgrund av att sjukdomen har hög svårighetsgrad och att vi bedömer läkemedlet som kostnadseffektivt beslutar vi att särläkemedlet Ceplene ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 3 maj 2011.

Ceplene ska användas tillsammans med interleukin-2.

Sidinformation


Publicerad
7 juni 2011