Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Brilique ingår i högkostnadsskyddet

Brilique ingår i högkostnadsskyddet från och med den 9 juni 2011. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Brilique är ett läkemedel som tillsammans med acetylsalicylsyra kan användas för förebyggande behandling av vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom.

Vid kärlsjukdomar föreligger risk för blodproppsbildningar som i sin tur kan orsaka hjärtinfarkt eller stroke. Konsekvenserna av en blodpropp kan bli mycket svåra. Patienten kan få grava funktionsnedsättningar och dödligheten är hög.

Vid jämförelser med jämförbar behandling bedömer vi att Brilique får anses vara ett kostnadseffektivt läkemedel.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Brilique ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 9 juni 2011.

Sidinformation


Publicerad
14 juni 2011