Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nanofix ingår i högkostnadsskyddet

Nanofix ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 maj 2011.

Nanofix är ett läkemedel som används för att behandla eller förebygga blödning hos patienter med en viss form av blödarsjuka, hemofili B. Läkemedlet som utvinns ur plasma innehåller ett specifikt protein, faktor IX, som behövs för blodets förmåga att koagulera.

Patienter med svårare former av blödarsjuka hade innan behandling fanns tillgänglig en kort livslängd. Om koaguleringsfaktorer tillförs regelbundet kan patienterna leva ett normalt liv med i stort sett förväntad livslängd.

Det finns sedan tidigare flera liknande preparat inom högkostnadsskyddet, med något varierande priser. Nanofix kostar lika mycket som det billigaste av dessa preparat.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Nanofix ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 maj 2011.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2011