TLV logotyp
TLV logotyp

Ny form av Humira ingår i högkostnadsskyddet

Humira i form av injektionsvätska (lösning) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 maj 2011.

Humira används bland annat vid behandling av polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, JIA, som är en form av kronisk ledinflammation hos barn.

Sedan tidigare finns Humira som förfyllda sprutor och pennor för engångsbruk inom högkostnadsskyddet. Dessa båda beredningsformer är avsedda för behandling av vuxna patienter samt för patienter med polyartikulär JIA i åldrarna 13-17 år.

Den nya beredningsformen, injektionsvätska (lösning), är avsedd att användas för patienter i åldrarna 4-17 år med polyartikulär JIA.

Läkemedelskostnaden för den nya beredningsformen är densamma som för de beredningsformer som redan finns inom högkostnadsskyddet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Humira i den nya beredningsformen ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 maj 2011.

Publicerad 16 juni 2011