Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Palladon ingår i högkostnadsskyddet

Palladon för behandling av svår smärta ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 maj 2011.

Palladon i form av injektions-/infusionsvätska används främst vid lindrande behandling av svår smärta i livets slutskede. Den typen av smärtbehandling syftar till att med minsta möjliga biverkningar lindra och förebygga smärta, exempelvis cancersmärta.

När patienten inte längre kan ta smärtlindring oralt får man istället ge läkemedlet i form av injektioner eller med hjälp av smärtpump. När de volymer som behövs för att ge tillräcklig smärtlindring är stora är Palladon ett alternativ till andra smärtlindrande läkemedel eftersom Palladon kan ges som en mer koncentrerad lösning.

Vi anser att Palladon injektions-/infusionsvätska är ett kostnadsbesparande och skonsammare behandlingsalternativ för patienter med cancersmärta i livets slutskede som är i behov av höga doser, jämfört med morfin.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Palladon ska vara subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 maj 2011.

Sidinformation


Publicerad
17 juni 2011