TLV logotyp
TLV logotyp

Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL ingår i högkostnadsskyddet

Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, i form av lagerberedning, ingår från och med den 27 maj 2011 i högkostnadsskyddet.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, munsköljvätska, och kostnaden för lagerberedningen kan lagerberedningen anses som kostnadseffektiv. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.

Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 maj 2011.

Publicerad 14 juli 2011