TLV logotyp

Xeplion ingår i högkostnadsskyddet

Xeplion för behandling vid schizofreni ingår i högkostnadsskyddet från och med den 2 september 2011

Schizofreni kännetecknas av symtom som till exempel hallucinationer, vanföreställningar, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och kan i värsta fall leda till livslång funktionsnedsättning. Insjuknandet sker oftast i vuxen ålder.

Xeplion är ett läkemedel som injiceras in i kroppen och används för att motverka att schizofrenin bryter ut. Produkten har lika stor effekt för att motverka symtom vid schizofreni som ett annat liknande läkemedel, Risperdal Consta. Behandling med Xeplion leder till en lägre totalkostnad än med behandling med Risperdal Consta. Xeplion är därmed en kostnadseffektiv behandling vid schizofreni.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xeplion ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 2 september 2011.

Publicerad 09 september 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV