Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xeplion ingår i högkostnadsskyddet

Xeplion för behandling vid schizofreni ingår i högkostnadsskyddet från och med den 2 september 2011

Schizofreni kännetecknas av symtom som till exempel hallucinationer, vanföreställningar, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och kan i värsta fall leda till livslång funktionsnedsättning. Insjuknandet sker oftast i vuxen ålder.

Xeplion är ett läkemedel som injiceras in i kroppen och används för att motverka att schizofrenin bryter ut. Produkten har lika stor effekt för att motverka symtom vid schizofreni som ett annat liknande läkemedel, Risperdal Consta. Behandling med Xeplion leder till en lägre totalkostnad än med behandling med Risperdal Consta. Xeplion är därmed en kostnadseffektiv behandling vid schizofreni.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xeplion ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 2 september 2011.

Sidinformation


Publicerad
9 september 2011