Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hizentra ingår i högkostnadsskyddet

Hizentra för behandling av variabel immunbrist ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 oktober 2011. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Variabel immunbrist är ett sammanfattande namn på olika tillstånd som kännetecknas av brist på flera immunoglobuliner. De flesta patienter insjuknar redan i ungdomsåren eller som unga vuxna. Alla som insjuknar behöver livslång behandling av i första hand tillförsel av immunoglobulin kombinerat med andra infektionsförebyggande åtgärder.

Hizentra är ett läkemedel som innehåller immunoglobulin. Vid jämförelse med de läkemedel som redan finns inom högkostnadsskyddet och som innehåller samma verksamma ämne bedömer vi att Hizentra har likvärdig effekt som dessa. Priset per milligram är detsamma som för det billigaste av de läkemedel vi jämfört med.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Hizentra är kostnadseffektivt och ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2011.

Sidinformation


Publicerad
6 oktober 2011