Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Pradaxa ingår i högkostnadsskyddet

Pradaxa (dabigatran) ingår i högkostnadsskyddet vid förebyggande behandling av stroke (slaganfall) och bildning av blodproppar hos vuxna som har en onormal hjärtrytm kallad "icke-valvulärt förmaksflimmer" och som anses vara i riskzonen för stroke.

Förmaksflimmer ökar risken för att det bildas blodproppar som via blodbanan förs runt i kroppen. Den största faran vid förmaksflimmer är risken att patienten drabbas av en stroke (slaganfall) samt riskerar att utveckla hjärtsvikt. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i landet, efter hjärtinfarkt och cancer.

Pradaxa är ett läkemedel som förebygger stroke och blodproppar hos patienter med förmaksflimmer, genom att minska blodets koagulationsförmåga (levringsförmåga). Det är framförallt den lägre risken för hjärnblödningar, jämfört med Waran (warfarin) som ger ökad patientnytta. TLV har bedömt att kostnaden för Pradaxa står i rimlig proportion till den ökade nytta läkemedlet ger.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Pradaxa ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. Företaget ska enligt beslutet följa upp användningen av Pradaxa.

Beslutet gäller från och med den 1 december 2011.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2011
Till toppen