TLV logotyp
TLV logotyp

Ny form av Cipralex ingår i högkostnadsskyddet

Cipralex (escitalopram) i beredningsformen munsönderfallande tablett ingår i högkostnadsskyddet från och med den 9 december 2011.

Cipralex är ett läkemedel som används för behandling av depression och paniksyndrom. Läkemedlet ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet. Vi bedömer att priset för den nya beredningsformen, munsönderfallande tablett, är kostnadseffektiv.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Cipralex i beredningsformen munsönderfallande tablett ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 9 december 2011.

Publicerad 14 december 2011