Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny form av Zometa ingår i högkostnadsskyddet

Zometa (zoledronsyra) i beredningsformen infusionsvätska, lösning, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 18 november 2011.

Zometa infunsionsvätska är ett läkemedel som används för behandling av skelettrelaterade händelser hos vuxna patienter med avancerade benvävsmetastaser.

Vi bedömer att den nya beredningsformens medicinska effekt samt kostnad är densamma som för den beredningsform som redan ingår i högkostnadsskyddet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Zometa i beredningsformen infusionsvätska, lösning, ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 18 november 2011.

Sidinformation


Publicerad
16 december 2011