Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TNF-hämmare kvarstår i högkostnadsskyddet

Prissänkningar leder till att samtliga TNF-hämmare kvarstår i högkostnadsskyddet utan begränsningar.

TNF-hämmare som används vid behandling av reumatiska sjukdomar har funnits på marknaden i över tio år.Trots detta saknas fortfarande direkt jämförande studier. Det är inte visat att det finns avgörande skillnader mellan de olika TNF-hämmarna. Baserat på internationella och svenska riktlinjer för behandling av reumatiska sjukdomar anser vi att TNF-hämmarna är effektmässigt likvärdiga på gruppnivå, det vill säga vid behandling av en hel population.

Eftersom vi ser TNF-hämmarna som likvärdiga finns det ingen anledning för priserna att skilja sig åt. Två företag har valt att sänka sina priser med cirka fem procent. Detta frigör minst 77 miljoner kronor per år vilket gynnar patienterna eftersom fler kan behandlas till samma kostnad som tidigare.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det är av största vikt att priset på TNF-hämmarna blir en avgörande faktor vid beslut om behandling.

Prissänkningarna träder i kraft den 1 januari 2012.

Sidinformation


Publicerad
20 december 2011