TLV logotyp

Incivo ingår i högkostnadsskyddet

Incivo (telaprevir) för behandling av kronisk Hepatit C ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 januari 2012. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Incivo används för behandling av vuxna patienter med kronisk Hepatit C, en sjukdom som beroende på förlopp kan orsaka svåra komplikationer i form av cirros, levercancer och levertransplantationer. Incivo ska tas i kombination med peginterferon alfa och ribavirin som utgör standardbehandling av Hepatit C. Denna kombination kan bota infektionen i högre utsträckning än vad enbart standardbehandling kan göra. För många patienter kan dessutom behandlingstiden bli kortare än vid enbart standardbehandling.

Vi bedömer att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är låg vid tillägg av Incivo till en behandling med peginterferon och ribavirin.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Incivo ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 januari 2012.

Publicerad 07 februari 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV