Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Incivo ingår i högkostnadsskyddet

Incivo (telaprevir) för behandling av kronisk Hepatit C ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 januari 2012. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Incivo används för behandling av vuxna patienter med kronisk Hepatit C, en sjukdom som beroende på förlopp kan orsaka svåra komplikationer i form av cirros, levercancer och levertransplantationer. Incivo ska tas i kombination med peginterferon alfa och ribavirin som utgör standardbehandling av Hepatit C. Denna kombination kan bota infektionen i högre utsträckning än vad enbart standardbehandling kan göra. För många patienter kan dessutom behandlingstiden bli kortare än vid enbart standardbehandling.

Vi bedömer att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är låg vid tillägg av Incivo till en behandling med peginterferon och ribavirin.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Incivo ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 januari 2012.

Sidinformation


Publicerad
7 februari 2012