Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Resonium-Calcium ingår åter i högkostnadsskyddet

Resonium-Calcium (kalciumpolystyrensulfonat) för behandling av förhöjda kaliumhalter i blodet ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 januari 2012.

Resonium-Calcium har tidigare ingått i högkostnadsskyddet, men företaget begärde utträde från och med den 1 november 2011.

Vid en jämförelse med Sorbisterit, ett annat läkemedel inom högkostnadsskyddet med samma beredningsform och som innehåller samma aktiva substans som Resonium-Calcium, bedöms Resonium-Calcium som kostnadseffektivt.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Resonium-Calcium ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 januari 2012.

Sidinformation


Publicerad
15 februari 2012