Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rebetol ingår åter i högkostnadsskyddet

Rebetol (ribavirin) för behandling av Hepatit C ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 februari 2012.

Rebetol har tidigare ingått i högkostnadsskyddet, men företaget begärde utträde från och med den 1 juli 2010. Rebetol förefaller vara likvärdigt med Copegus (ribavirin) vad gäller effekt och säkerhet. Rebetol kapslar 200 mg kostar lika mycket som Copegus tabletter 200 mg. Rebetol oral lösning är avsedd för barn eller patienter som inte kan svälja kapslar. Priset för den orala lösningen är högre jämfört med Rebetol kapslar. Det högre priset anses dock motiverat eftersom beredningsformen medför att patienter, exempelvis barn, som inte kan svälja kapslar kan behandlas.

Beslutet gäller från och med den 24 februari 2012.

Sidinformation


Publicerad
28 februari 2012