TLV logotyp

Xgeva ingår i högkostnadsskyddet

Xgeva (denosumab), som används vid förebyggande behandling av skelettrelaterade händelser (patologisk fraktur, strålbehandling av skelettet, ryggmärgskompresseion eller skelettkirurgi) hos vuxna med skelettmetastaser från solida tumörer, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 6 mars 2012.

De vanligaste primärtumörerna vid skelettmetastaser är bröst-, prostata-, njur- och lungcancer. Skelettmetastaser ger ofta upphov till vårdkrävande skelettrelaterade händelser och omfattande morbiditet som försämrar livskvaliteten i livets slutskede.

Xgeva har i studier visat sig effektivare än zoledronsyra på att förebygga skelettrelaterade händelser hos patienter med skelettmetastaser från solida tumörer. Administrationssättet är även enklare för Xgeva jämfört med zoledronsyra.

Läkemedelskostnaden är högre för Xgeva än för zoledronsyra, men det högre priset uppvägs av lägre administrationskostnader och lägre indirekta kostnader för Xgeva. Detta innebär att behandlingskostnaden som helhet är lägre för Xgeva än för zoledronsyra.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xgeva ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 6 mars 2012.

Publicerad 08 mars 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV