Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cayston ingår i högkostnadsskyddet

Cayston (aztreonam) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 6 mars 2012. Vi bedömar att kostnaden för läkemedlet är rimlig.

Cayston är ett antibiotikum för behandling av infektion i luftvägarna med bakterien Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros.

Cystisk fibros är en sjukdom med hög svårighetsgrad som innebär att de slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar som de ska. Detta leder bland annat till att patientens luftvägar täcks av segt slem som kan öka risken för att få infektioner i lungorna. Dessa infektioner måste behandlas.

Det är viktigt att ha fler alternativ av antibiotikum för behandling av infektion i luftvägarna med bakterien Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros för att undvika resistens. Cayston tillför en utökad sortimentsbredd till patienter med cystisk fibros som ofta drabbas av resistens. Vi bedömer att kostnaden för läkemedlet är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Cayston ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 6 mars 2012.

Sidinformation


Publicerad
15 mars 2012