Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Votubia ingår i högkostnadsskyddet

Votubia (everolimus) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 april 2012. Vi bedömer att kostnaden för läkemedlet är rimlig jämfört med operation.

Subependymalt jättecellsastrocytom, SEGA, är en förhådnad som uppträder i främre delen av hjärnans vätskefyllda hålrum. Tumören i sig är i regel godartad. Växande symptomatisk SEGA som uppstår hos en mindre del av SEGA-patienterna ska observeras noggrant, eftersom det kan ge upphov till vattenskalle och andra neurologiska sjukdomar. Trycket ökar då i hjärnan och kan göra att en operation är nödvändig.

Votubia är avsedd för patienter med växande symptomatisk SEGA där det bedöms nödvändigt med en behandlingsåtgärd, men för vilka operation inte är lämpligt.

Kliniska studier visar att Votubia minskar tumörstorleken med 30 procent eller mer hos 75 procent av patienterna. Med tanke på bland annat det stora medicinska behovet som föreligger i denna patientgrupp har Votubia blivit godkänt för användning trots att studierna som ska visa den långvariga effekten med Votubia inte är färdiga än.

När SEGA är svåropererbart blir operationskostnaden mycket hög. Den totala kostnaden kan bli lägre med Votubia än med operation. När en operation blir omöjlig att utföra kan Votubia vara det enda alternativet.

Det finns en betydande osäkerhet kring hur det faktiska utfallet kommer att bli i klinisk praxis. Läkemedlet har ett högt pris och om kostnadsbesparingar inte kommer till stånd kan frågan om läkemedlets kostnadseffektivitet komma i ett annat läge. Därför förenas beslutet med ett villkor att företaget ska inkomma med en hälsoekonomisk analys som inkluderar data från studierna som ska visa Votubias långvariga effekt och från användningen av Votubia i klinisk praxis.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Votubia ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 april 2012.

Sidinformation


Publicerad
14 maj 2012