TLV logotyp

Oxikodon kvar i högkostnadsskyddet men morfin bör användas i första hand

Vi har valt att inte gå vidare med omprövningen av det smärtstillande läkemedlet oxikodon. Detta efter att företaget sänkt sitt pris till en nivå som innebär att kostnaden minskar med 65 miljoner kronor per år. Morfin bör dock användas i första hand eftersom effekten är likvärdig samtidigt som priset är lägre.

Förra året startade TLV en omprövning av alla läkemedel som innehåller oxikodon. Bakgrunden till omprövningen var att substansen oxikodon, som inte är en innovation utan har funnits sedan början av 1900-talet, kostade långt mer än morfin. Vi bedömer att oxikodon och morfin är effektmässigt likvärdiga på patientgruppsnivå och därmed finns det i princip ingen anledning för priserna att skilja sig åt.

Under arbetet med omprövningen ansökte företaget om en prissänkning för oxikodon som innebär att kostnaden sänks med 65 miljoner kronor per år. Denna prissänkning träder i kraft den 1 mars 2012. Trots prissänkningen är morfin fortfarande billigare och eftersom effekten är likvärdig är det detta läkemedel som bör användas i första hand.

Oxikodon kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet trots att det inte är kostnadseffektivt i förhållande till morfin. Det är kort tid kvar innan patentet för OxyContin (långverkande oxikodon) löper ut och det skulle det leda till en relativt hög kostnad att ställa över patienter från oxikodon till morfin.

Vi bedömer också att det finns ett visst värde av sortimentsbredd eftersom det på individnivå kan finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan oxikodon och morfin.

Mot denna bakgrund väljer vi att avsluta omprövningen i och med prissänkningen och behåller OxyNorm, OxyContin, Oxycodone Ratiopharm samt Targiniq i högkostnadsskyddet.

Publicerad 25 maj 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV