Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny form av Inovelon ingår i högkostnadsskyddet

Inovelon (rufinamid) i beredningsformen oral suspension ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med den 25 maj 2012.

Inovelon är ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom hos patienter från fyra års ålder. Lennox-Gastaut syndrom är en ovanlig sjukdom och en svår form av epilepsi. Inovelon i form av tabletter finns sedan tidigare i högkostnadsskyddet.

Vi bedömer att den nya beredningsformens medicinska effekt och kostnad är densamma som för den beredningsform som redan ingår i högkostnadsskyddet.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Inovelon i beredningsformen oral suspension ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 25 maj 2012.

Sidinformation


Publicerad
29 maj 2012