Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lerkanidipin Actavis ingår i högkostnadsskyddet

Lerkanidipin Actavis (lerkanidipin) används för att behandla högt blodtryck, hypertoni. Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet från och med den 6 juni 2012.

Den som har alltför högt blodtryck har en ökad risk att drabbas av stroke, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Lerkanidipin Actavis är en kalciumflödeshämmare som är indicerat för behandling av högt blodtryck. Zanidip (lerkanidipin) uteslöts ur läkemedelsförmånerna i samband med en omprövning, genomgången av läkemedel mot högt blodtryck.

Eftersom Zanidip uteslutits ur högkostnadsskyddet kan inte priset på Zanidip vara utgångspunkt för pristak i denna utbytesgrupp. Därför behövs ett pristak för den nya generiska produkten.

Det huvudsakliga jämförelsealternativet till Lerkanidipin Actavis är kalciumflödeshämmarna som innehåller amlodipin och felodipin. De ansökta priserna är under det lägsta gällande takpriset för motsvarande styrka av amlodipin eller felodipin.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Lerkanidipin Actavis ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 6 juni 2012.

Sidinformation


Publicerad
21 september 2012