Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Morfin APL ingår i högkostnadsskyddet

Morfin APL som används vid medelsvåra till svåra smärttillstånd i livets slutskede och vid akut och postoperativ smärtlindring ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 oktober 2012.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Morfin APL 10 mg/ml infusionsvätska/lösning i Deltec kassett och kostnaden för lagerberedningen kan lagerberedningen anses som kostnadseffektiv. Vi bedömer att läkemedlet används för ett icke bagatellartat tillstånd.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Morfin APL 10 mg/ml, infusionsvätska/lösning i Deltec ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2012.

Sidinformation


Publicerad
2 oktober 2012
Till toppen