Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mepact ingår i högkostnadsskyddet

Mepact (mifamurtid) för behandling av icke-metastaserat osteosarkom med hög malignitetsgrad hos patienter i åldrarna 2-30 år ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 december 2012.

Osteosarkom är en typ av skelettcancer. "Hög malignitetsgrad" betyder att cancern är av en allvarlig typ, och "icke-metastaserat" betyder att cancern befinner sig i ett tidigt stadium och inte har spritt sig i kroppen. Standardbehandling vid osteosarkom är att kirurgiskt avlägsna tumören (resektion) i kombination med kemoterapi före och efter kirurgin.

Mepact används tillsammans med andra cancerläkemedel efter att cancern har avlägsnats med kirurgi. Exakt hur mifamurtid, läkemedlets aktiva substans, verkar vid osteosarkom är inte helt klarlagt. Kostnaden för läkemedlet är hög, men eftersom Mepact är avsett att behandla ett allvarligt sjukdomstillstånd får den ändå anses vara acceptabel.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Mepact ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 12 december 2012.

Sidinformation


Publicerad
12 december 2012