Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Relanio ingår i högkostnadsskyddet

Relanio (flutikason/salmeterol) för behandling av astma och KOL ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 december 2012. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Svullnaden gör att det blir svårare för luften att flöda in och framförallt ut ur lungorna. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en varaktig, långsamt tilltagande lungsjukdom som kännetecknas av ett ständigt nedsatt flöde i luftrören.

Relanio innehåller en fast kombination av den luftrörsvidgande substansen salmeterol och den inflammationsdämpande substansen flutikason. Inom läkemedelsförmånen finns sedan tidigare Seretide Diskus som även det är en fast kombination av dessa två substanser. Relanio har jämför bar effekt med Seretide Diskus i motsvarande styrkor, och ett lägre pris.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Relanio ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 12 december 2012.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2012