Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Inlyta ingår i högkostnadsskyddet

Inlyta (axitinib) för behandling av avancerad/metastaserad njurcellscancer (RCC) hos vuxna patienter ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 februari 2013. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Njurcancer är en sällsynt tumörsjukdom med hög svårighetsgrad. De flesta är i 70-årsåldern vid diagnostillfället och sjukdomen är ovanlig före 40 års ålder. Man uppskattar att cirka 30 procent av all njurcancer beror på rökning. Ett samband mellan övervikt/fetma har också påvisats. Av oklar orsak har antalet individer som insjuknat under de senaste 20 åren varit sjunkande i Sverige till skillnad från i andra delar av världen.

Inlyta innehåller den aktiva substansen axitinib och används för att behandla avancerad njurcellscancer. Jämfört med Nexavar ger Inlyta en ökad överlevnadstid hos patient utan att tumören växer. Kostnaden är densamma för de båda preparaten.

Vi bedömer mot denna bakgrund att Inlyta ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 1 februari 2013.

Sidinformation


Publicerad
8 februari 2013