TLV logotyp

Inlyta ingår i högkostnadsskyddet

Inlyta (axitinib) för behandling av avancerad/metastaserad njurcellscancer (RCC) hos vuxna patienter ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 februari 2013. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Njurcancer är en sällsynt tumörsjukdom med hög svårighetsgrad. De flesta är i 70-årsåldern vid diagnostillfället och sjukdomen är ovanlig före 40 års ålder. Man uppskattar att cirka 30 procent av all njurcancer beror på rökning. Ett samband mellan övervikt/fetma har också påvisats. Av oklar orsak har antalet individer som insjuknat under de senaste 20 åren varit sjunkande i Sverige till skillnad från i andra delar av världen.

Inlyta innehåller den aktiva substansen axitinib och används för att behandla avancerad njurcellscancer. Jämfört med Nexavar ger Inlyta en ökad överlevnadstid hos patient utan att tumören växer. Kostnaden är densamma för de båda preparaten.

Vi bedömer mot denna bakgrund att Inlyta ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 1 februari 2013.

Publicerad 08 februari 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV