TLV logotyp

Eklira Genuair ingår i högkostnadsskyddet

Eklira Genuair (aklidinium) som bronkvidgande underhållsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 februari 2013. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

KOL är en vanlig och ofta allvarlig sjukdom som i huvudsak drabbar personer som är eller tidigare har varit rökare. Underhållsbehandling med läkemedel utgörs huvudsakligen av långverkande bronkvidgande medel och inhalationssteroider.

Eklira Genuair är ett inhalationspulver av aklidinium som är en långverkande muskarinreceptorantagonist. Läkemedlet gör att luftvägarna slappnar av och håller luftvägarna öppna, vilket gör det lättare att andas för patienter med KOL.

Eklira Genuair ger en likvärdig effekt som Spiriva (tiotropiumbromid) vilken är en annan långverkande muskarinreceptorantagonist. Behandlingskostnaden med Eklira Genuair är lägre jämfört med Spiriva.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Eklira Genuair ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 februari 2013.

Publicerad 22 februari 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV