Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Esmya ingår i högkostnadsskyddet

Esmya (ulipristalacetat) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 februari 2013. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Myom är en godartad tumör som uppstår i livmoderns muskelvävnad. Många myom ger inga symtom alls medan andra kan ge kraftiga menstruationsblödningar, anemi och magsmärta. Vid symtomgivande myom med måttliga till svåra besvär övervägs operation.

Esmya är ett läkemedel godkänt för preoperativ behandling av måttliga till svåra symtom från myom i livmodern hos kvinnor i fertil ålder. Esmya är en tablett som tas en gång dagligen under högst tre månader.

Vi bedömer att relevant jämförelsealternativ till Esmya är GnRH-analogen Gonapeptyl depot (triptorelin). Utifrån en indirekt jämförelse bedömer vi att Esmya och Gonapeptyl depot har likvärdig effekt.

Läkemedelskostnaden för behandling med Esmya är högre än läkemedelskostnaden för jämförelsepreparatet Gonapeptyl depot. Vid behandling med Gonapeptyl depot tillkommer dock andra kostnader, såsom kostnader för administrering, vilket väger upp den högre läkemedelskostnaden för Esmya. Sammantaget bedömer vi att den totala behandlingskostnaden för Esmya blir lägre än för jämförelsealternativet Gonapeptyl depot.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Esmya ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 februari 2013.

Sidinformation


Publicerad
26 februari 2013