Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny beredningsform av NovoSeven ingår i högkostnadsskyddet

NovoSeven (eptakog alfa (aktiverad)) med förfylld spruta, för behandling av hemofili, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 februari 2013.

Den beredningsform av NovoSeven som ingår i läkemedelsförmånen idag består av en torrampull med aktiv substans, en ampull med lösningsvätska, sprutor för att dra upp vätskan och adaptorer. I den nya beredningsformen ingår förutom torrampullen med aktiv substans en spruta förfylld med lösningsvätska och en adaptor. Priset för dessa beredningsformer är detsamma.

Mot denna bakgrund beslutar vi att NovoSeven med förfylld spruta ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 februari 2013.

Sidinformation


Publicerad
26 februari 2013