Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Effentora ingår i högkostnadsskyddet

Effentora (fentanyl) för behandling av genombrottssmärta vid cancer ingår i högkostnadsskyddet från och med den 5 mars 2013. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ.

Effentora används för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan behandlas med opioider som underhållsbehandling vid långvarig cancersmärta. Genombrotttssmärta är ett övergående smärtskov som uppträder utöver en i övrigt kontrollerad långvarig smärta. Effentora innehåller den verksamma substansen fentanyl. Det finns sedan tidigare tre andra läkemedel med samma verksamma substans och med samma indikation som Effentora inom högkostnadsskyddet; Actiq, Abstral och Instanyl.

Vi bedömer att det är sannolikt att Effentora har en likvärdig medicinsk effekt som de övriga läkemedlen mot genombrottssmärta, även om det saknas direkt jämförbara studier. Därtill är det ansökta priset per dos lägre för Effentora jämfört med priset per dos för Actiq, Abstral och Instanyl.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Effentora ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 5 mars 2013.

Sidinformation


Publicerad
19 mars 2013
Till toppen