Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nifedipin APL ingår i högkostnadsskyddet

Nifedipin APL, oral lösning, 2 mg/ml i form av lagerberedning ingår från och med den 28 mars i högkostnadsskyddet. Nifedipin APL används vid behandling av måttlig till svår hypertoni hos barn.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Vid jämförelse mellan kostnaden för extemporeberedningen av Nifedipin APL och kostnaden för lagerberedningen kan lagerberedningen anses som kostnadseffektiv. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för ett icke bagatellartat tillstånd.

Nifedipin APL ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 mars 2013.

Sidinformation


Publicerad
28 mars 2013