Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny form av Fosrenol ingår i högkostnadsskyddet

Fosrenol (lantan) oralt pulver för behandling av hyperfosfatemi ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 mars 2013.

Fosrenol används för att behandla hyperfosfatemi. Hyperfosfatemi är en vanlig komplikation vid hemo- eller peritonealdialys samt för patienter med kronisk njursjukdom som inte får dialys.

Sedan tidigare ingår Fosrenol tuggtabletter i högkostnadsskyddet. Den nya beredningsformen är ett alternativ främst för patienter som har besvär med att tugga.

Den verksamma substansen är densamma i de båda beredningsformerna och även effekten. Kostnaden är också densamma.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Fosrenol oralt pulver ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 mars 2013.

Sidinformation


Publicerad
12 april 2013