TLV logotyp
TLV logotyp

Ny beredningsform av Budenofalk ingår i högkostnadsskyddet

Budenofalk (budesonid) är ett läkemedel som används för att behandla kollagen kolit, som är en diarrésjukdom. Detta beslut gäller beredningsformen enterogranulat. Sedan tidigare ingår enterokapslar och rektalskum i högkostnadsskyddet.

Budenofalk enterogranulat innehåller identiska granulatkorn som de befintliga enterokapslarna. Enterogranulatet som finns i styrkan 9 mg ska tas en gång dagligen och enterotabletterna i styrkan 3 mg ska tas tre gånger dagligen. Doseringen innebär i båda fallen en total dygnsdos av 9 mg vid behandling av vuxna.

Priset per milligram är lägre för enterogranulatet än för enterokapslarna.

Vi bedömer att Budenofalk enterogranulat ger lika stor patientnytta som Budenofalk enterokapsel till en lägre kostnad och att behandling med Budenofalk enterogranulat därför är kostnadseffektiv till det ansökta priset.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Budenofalk enterogranulat ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 april 2013.

Publicerad 24 april 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter